อบรมสร้างสื่อบน tablet

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดประชุมปฏิบัติการโครงการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน  1.หลักสูตรการสร้างสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 22-23 เมษายน 2556  2.หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนTablet รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 เมษายน 2556  3.หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนTablet รุ่นที่ 2  วันที่ 29-30 เมษายน 2556  4.หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนTablet รุ่นที่ 3       วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 -16.30 น.  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

This slideshow requires JavaScript.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: